• Uw kind heeft problemen op school en zit misschien niet goed in zijn vel.
 • U heeft het idee dat hij/zij beter kan, maar de prestaties vallen tegen.
 • Uw kind is erg onzeker en snel overstuur. Het heeft moeite om zich aan te passen en om met de druk en hectiek op school om te gaan.
 • Uw kind is heel snel boos en blokkeerd hier door.
 • Uw kind is onderzocht en blijkt hoogbegaafd, maar ook na aanpassing van het onderwijs gaat het nog niet goed.
 • Uw kind is hoogsensitief en heeft problemen op school.
 • De school van uw kind is handelingsverlegen en/of wil graag advies over uw kind. (collegiale consultatie)
 • Uw kind heeft een normale intelligentie maar de resultaten vallen tegen, zonder aanwijsbare oorzaak.
 • Uw kind heeft geen zin meer om naar school te gaan, alles is saai.
 • U zoekt iemand die een leerling met problematiek op het gebied van hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit of complexe leervragen ambulante begeleiding kan geven?
 • U zoekt iemand die leerkrachten kan coachen en begeleiden met vragen op het gebied van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.
 • U zoekt iemand die een plusklas kan opzetten en het hoogbegaafden beleid van een school kan opzetten?
 • U zoekt iemand die workshops of trainingen kan geven op het gebied van hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, faalangst, mindset, perfectionisme en of onderpresteren.
 • U zoekt iemand om een plusklas op te zetten en te begeleiden.
 • U zoekt iemand die groepstrainingen kan verzorgen op het gebied van leren leren, Rots en Watertraining of omgaan met faalangst.
 • U wilt een goed beleid ontwikkelen op uw scholen in het kader van Passend Onderwijs, bijvoorbeeld  op het gebied van talentontwikkeling.
 • U wilt de competenties van leerkrachten vergroten op het gebied van talentontwikkeling
 • U wilt beleid maken en ondersteuning in het opzetten en uitvoeren van plusklassen.
 • U wilt bestaand beleid op het gebied van talentontwikkeling onderhouden, aanpassen , implementeren of borgen.
 • U heeft behoefte aan kennis en praktische begeleidings vaardigheden binnen uw team op het gebied van  hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, faalangst, mindset,onderpresteren, dubbel bijzondere kinderen en misdiagnoses.
 • U zoekt een begeleider die met drop outs kan werken.
 • U zoekt voor scholen binnen uw gebied een ambulant begeleider voor kinderen met hulpvragen op het gebied van hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, faalangst, mindset, onderpresteren, kinderen met dreigende  schooluitval of dubbel bijzondere kinderen.
 • U wilt expertise voor individuele leerlingen, bijvoorbeeld voor dubbel bijzondere kinderen.