Hallo,

Mijn naam is Truus van der Wal en ik ben een echt onderwijs mens. Mijn hele leven ga ik al naar school, onderwijs is echt mijn ding.

Ik ben al lange tijd werkzaam in het onderwijs en daarin heb ik alle mogelijke functies uitgeoefend, van leerkracht tot directeur. De laatste jaren heb ik me vooral met hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen bezig gehouden en ik heb gemerkt dat we daar binnen het onderwijs nog niet goed raad mee weten. Vaak ontbreekt de kennis en tijd om deze kinderen te begeleiden.

Met  mijn werkervaring, gevolgde trainingen en cursussen heb ik een bedrijf opgezet om bijzondere kinderen te begeleiden. Daarnaast wil ik mij richten op scholen en besturen, d.m.v. voorlichting en trainingen, maar ook hulp aan individuele kinderen en het begeleiden van leerkrachten.

Ik heb mij niet alleen gespecialiseerd in hoogbegaafde maar ook in hoogsensitieve kinderen. Faalangst, onderpresteren, perfectionisme en dubbel bijzondere kinderen komen veel voor en scholen zijn daar niet altijd voldoende voor toegerust. Mijn sterke kanten zijn mijn praktijkkennis,  gecombineerd met diverse opleidingen en trainingen. Ook heb ik op veel verschillende scholen gewerkt en kan ik mij snel inlezen en op de hoogte stellen van de ondersteuningsvragen  van de school, analyseren wat de behoefte is en welke mogelijkheden er zijn.

Inhoudelijk verschil ik van andere coaches en begeleiders, omdat ik in mijn aanpak zowel fysieke als cognitieve en emotionele elementen gebruik.

Daar ben ik trots op

Naast mijn werk ben ik lid van een Denktank, waarbij we ons eerst bezig gehouden hebben met een plan om  onderwijs voor hoogbegaafde kinderen mogelijk te maken. Dit plan hebben we landelijk verspreid en heeft er o.a. toe geleid dat ik in een adviesraad voor onderwijs op het ministerie heb gezeten. Op dit moment houden we ons o.a. bezig met Thuiszittersproblematiek.

In 2012 werd de Denktank genomineerd voor de Mensa Award, die wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich bezig houden met verzorgen van beter onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.