Op maat, met oog voor talent

Elk kind is uniek en daarom bied ik begeleidingstrajecten op maat aan. Daarbij kijk ik niet alleen naar de belemmeringen maar ook naar de talenten van elk kind. Daar ligt vaak de sleutel naar succes om de belemmering op te heffen of de hulpvraag te beantwoorden.

In samenspraak met kind en ouders verkennen we de mogelijkheden en de obstakels, zodat we daarmee aan de slag kunnen.

Wat voor kinderen geldt, geldt ook voor organisaties, wat zijn hun behoeften, wat is er nodig?

Elk begeleidingstraject of scholingsaanbod wordt op maat gemaakt, zodat het ook past bij de organisatie en de verwachtingen van de deelnemers.

Is er alleen kennis nodig of moeten er vaardigheden ontwikkeld worden?